Mua giải pháp thứ hai tại
50% chiết khấu!
PRICC CALCULATOR
M ACCI TÀI KHOẢN NHẬN ĐƯỢC 10 GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG (1 BLOCK) MIỄN PHÍ CHO CUỘC SỐNG
Số nhân viên   
Số khối   
    Hàng tháng/khối     Không có khối     tháng  
Giải pháp thứ nhất    x   x =    (A)
                 
Giải pháp thứ 2    x   x   =  (B)
(50% chiết khấu)
 TỔNG CHI PHÍ (A + B) (excl )

USD /
Đi cho kế hoạch hàng năm cho tiết kiệm dòng dưới cùng và ROI tốt hơn.
Có hơn 1000 người dùng?
Nhận ưu đãi tốt nhất từ ​​chúng tôi
 
Liên hệ chúng tôi
giá Kịch bản
Các câu hỏi thường gặp
So Sánh
ROI Máy tính
Phi lợi nhuận
giá Kịch bản
Các câu hỏi thường gặp
So Sánh
Video
Tính năng, đặc điểm
GET FREE TRIAL NOW!
Clocking tùy chọn Order Form
Chọn tùy chọn clocking của bạn
Mobile Clocking
Wifi & GPS clocking không yêu cầu bất kỳ cài đặt phần cứng.
 
Time Beacon
NFC Tag

AC100C

TA100C

TimeLine 100

TA200 Plus

Face ID 4
>